การสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.

เลือกประเภทให้ตรงกับคุณสมบัติการคัดเลือกตำแหน่ง
ผอ. และ รองผอ. สถานศึกษา

 


การคัดเลือกตำแหน่ง
รอง ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัด

 


การคัดเลือกตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงการคัดเลือกตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)


การคัดเลือกตำแหน่ง
พนักงานราชการ

 

 

การคัดเลือกตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ว16 - พื้นที่ปกติการคัดเลือกตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ว17 - พื้นที่ชายแดนใต้
( 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา )


การสอบแข่งขันตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

การคัดเลือกตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง (ครั้งที่ 2)